முகக் கவசத்தை எப்படி எவ்வளவு நேரம் அணிதல் வேண்டும்..? மிக முக்கியமான ஆலோசனைகள்.!

மாஸ்க் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். நீங்கள் அதை நீண்ட நேரம் அணிந்தால், கவனம் செலுத்துங்கள். இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன் குறைகிறது. மூளையில் ஆக்ஸிஜன் குறைகிறது.நீங்கள் பலவீனமாக உணர ஆரம்பிக்கிறீர்கள். மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

ஆலோசனை: நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது அதை அணிய வேண்டாம். முகமூடி அணிந்த ஏ.சி.யுடன் என் காரில் நிறைய பேரை நான் இன்னும் பார்க்கிறேன். அறியாமை அல்லது கல்வியறிவின்மை? இதை வீட்டில் பயன்படுத்த வேண்டாம்.நெரிசலான இடத்தில் மற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கும்போது மட்டுமே இதைப் பயன்படுத்தவும்.அதன் பயன்பாட்டைக் குறைக்கவும், பெரும்பாலும் உங்களை கூட்டத்திலிருந்து பிரிப்பதன் மூலம்.எப்போதும் இரண்டு முகமூடிகளை வைத்திருங்கள். ஒவ்வொரு 4-5 மணி நேரத்திலும் மாற்றங்களைச் செய்யுங்கள்.முகமூடிகளை நீண்ட நேரம் பயன்படுத்த வேண்டாம்.பத்திரமாக இருக்கவும் !! இந்தத் தகவலை உங்களிடம் வைத்திருக்க வேண்டாம். இதை உங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வழங்குங்கள்.உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் நீண்ட ஆயுளையும் விரும்புகிறேன்.