மீண்டும் உச்சம் தொடும் தங்க விலை

இலங்கையில் நேற்றைய தங்க நிலவரத்தின் படி, 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் விலை 187,650 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல், 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் விலை172,050 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

மேலும், 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் விலை நேற்று 164,250 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தங்கத்தின் விலை தற்போது அதிகரித்துச் செல்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.