இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்றைய(15) வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகித அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி, அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 355 ரூபா 72 சதமாகவும்,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 366 ரூபா 52 சதமாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை, மற்றைய வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாயின் பெறுமதியில் சற்று ஏற்ற, இறக்கம் காணப்படுகின்றது.

பிரித்தானிய பவுண்ட் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 451 ரூபா 97 சதமாகவும், அதேசமயம் பிரித்தானிய பவுண்ட் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 434 ரூபா 07 சதமாக பதிவாகியுள்ளது.

யூரோ ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 386 ரூபா 18 சதமாக பதிவாகியுள்ளதுடன் யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 371 ரூபா 10 சதமாக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.