லிட்ரோ நிறுவனத்திற்கு புதிய தலைவர் நியமனம்

லிட்ரோ நிறுவனத்தின் புதிய தலைவராக முதித்த பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நாளை மறுதினம் முதல் அவர் நிறுவனத்தின் தலைவராக கடமைகளை பொறுப்பேற்கவுள்ளார்.

இவர் லிட்ரோ நிறுவனத்தின் முன்னாள் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர்களுள் ஒருவராவார்.

லிட்ரோ எரிவாயு நிறுவனத்தின் தலைவராக இருந்த விஜித ஹேரத் கடந்த நாட்களில் பதவி விலகியிருந்த நிலையில், குறித்த வெற்றிடத்திற்கு முதித்த பீரிஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.