தங்கப் பிரியர்களா நீங்கள்..!! விலைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம்

இலங்கையில் கடந்த இரு தினங்களை விட இன்று(11) தங்கத்தின் விலையில் சிறு சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

இன்றைய நிலவரத்தின்படி, 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 187,850 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல் 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 172,300 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்றின் விலை 164,450 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

உலக சந்தையில் நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் பதிவாகி வரும் நிலையில் இலங்கையிலும் விலை மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

உலக சந்தையில் இன்று தங்கம் ஒரு அவுன்ஸ் இலங்கை ரூபாவின் படி 665,680 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.