எரிபொருள் பெற காத்திருப்போருக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி ! வெளியான புதிய செயலி (Video)

எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களின் எரிபொருள் கையிருப்பை பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் இணைய செயலி (Online APP) ஒன்றை இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (Ceypetco) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Link