அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விசேட விடுமுறை

அனைத்து அரச மற்றும் தனியார் பாடசாலைகளுக்கும் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை (13ஆம் திகதி) விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

13ஆம் திகதி அரச விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாடசாலைகளுக்கும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அறிக்கை ஒன்றின் மூலம் இதனை கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.