மின்வெட்டு தொடர்பில் வெளியான அறிவிப்பு

இலங்கையில் இன்று 2 மணித்தியாலங்கள் மற்றும் 15 நிமிடங்கள் மின் துண்டிப்பு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

இதனடிப்படையில் மின் துண்டிப்பு பின்வருமாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.