மேலதிக வாக்குகளால் மின்சார திருத்தச் சட்டமூலம் நிறைவேற்றம்

இன்று(9) நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட மின்சார திருத்தச் சட்டமூலத்தின் மூன்றாம் வாசிப்பு 70 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

குறித்த சட்டமூலத்துக்கு ஆதரவாக 116 வாக்குகளும் எதிராக 46 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன், இந்த வாக்களிப்பில் 13 பேர் கலந்துக்கொள்ளவில்லை என நாடாளுமன்ற தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

துறைக்கு சார்பான அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகரவினால் இந்தச் சட்டமூலம் இன்று நாடாளுமன்றில் முன்வைக்கப்பட்டது.

இதேவேளை, மின்சார திருத்தச் சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு 84 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.