சிமெந்து விலையில் ஏற்படப்போகும் மாற்றம்

எதிர்காலத்தில் சிமெந்து மூடை ஒன்றின் விலை 4000 ரூபாவை தாண்டும் என ஷுன்ரி லங்கா கட்டுமான நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

வற் வரி உட்பட பல வரிகள் அதிகரிக்கப்படுவதால் சிமெந்தின் விலை அதிகரிக்கும் என சங்கத்தின் தலைவர் சுசந்த லியனாராச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

ஏற்கனவே சிமெந்து மூடையின் விலை ரூ.3,000 ஆக உயர்ந்துள்ளதாகவும், வரி அதிகரிப்பால் விலை கணிசமாக உயரும் என்றும் அவர் கூறினார்.