தம்புள்ளை பொருளாதார மையத்தில் மரக்கறிகளின் விலைகளில் வீழ்ச்சி!

கொழும்புக்கு அப்பாலுள்ள பொருளாதார மையங்களில், கறிமிளகாய் மற்றும் பச்சை மிளகாய் தவிர்ந்த ஏனைய மரக்கறிகளின் விலைகளில், ஓரளவு வீழ்ச்சியை அவதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.

நாரஹேன்பிட்டி பொருளாதார மையத்தில் நேற்றைய தினம் ஒரு கிலோகிராம் கறிமிளகாயின் சில்லறை விலை 800 ரூபாவாகவும், மொத்த விலை 750 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டது.

பச்சை மிளகாய் கிலோ ஒன்று 900 ரூபாவுக்கு விற்பனையானது.
ரத்மலானை பொருளாதார மையத்தில், ஒரு கிலோகிராம் கறிமிளகாயின் சில்லறை விலை 650 ரூபாவாகவும், பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோகிராம் 1,000 ரூபா அளவிலும் காணப்பட்டது.

தம்புள்ளை பொருளாதார மையத்தில் கறிமிளகாய் ஒரு கிலோகிராம் 550 ரூபாவுக்கும், பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோகிராம் 800 ரூபாவுக்கும் விற்பனையானது. அதேபோல் போஞ்சி ஒரு கிலோகிராமின் மொத்த விலை, 280 ரூபாவாக காணப்பட்டது.

நாரஹேன்பிட்டி பொருளாதார மையத்தில் போஞ்சி ஒரு கிலோகிராமின் மொத்த விலை 380 ரூபாவாவும், சில்லறை விலை 400 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டது.