சிவனொளிபாத மலைக்கு யாத்திரை செல்வோர்க்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடு

கோவிட் பரவலுக்கு மத்தியில் சிவனொளிபாத மலைக்கு யாத்திரை செல்வோர், தம்முடன் தடுப்பூசிகளை செலுத்தியமைக்கான அட்டைகளை எடுத்துச் செல்லவேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இரத்தினபுரி மாவட்ட செயலாளர் மாலினி லொக்குபோதாகம இது தொடர்பில் வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் சிவனொளி பாத மலைக்கு செல்வோருக்கு கடும் சுகாதார வழிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

சிவனொனிபாத மலைக்கு செல்லவேண்டிய முறை, கடைப்பிடிக்கவேணடிய சுகாதார ஒழுங்குமுறைகள், தங்குமிடங்கள் போன்றவை தொடர்பில் இந்த சுகாதார  வழிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தநிலையில் சிவனொளிபாத யாத்திரை எதிர்வரும் 18ஆம் திகதி ஆரம்பித்து 2022 மே மாதம் 16ஆம் திகதியுடன் முடிவடையவுள்ளது.