பதவி விலகிய இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்கள ஆணையாளர்

இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்கள ஆணையாளர் நாயகம் பதவியிலிருந்து சனத் பீ புஜித ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.

அவரது ஓய்வை அடுத்து புதிய பரீட்சைகள் திணைக்கள ஆணையாளர் நாயகமாக கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் எல்.எம்.டி.தர்மசேன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.