வரலாற்று சாதனை படைத்த கொழும்பு பங்குச்சந்தை

கொழும்பு பங்குச் சந்தை அனைத்து பங்குகளின் மொத்த விலை சுட்டெண் இன்றும் 11,000 புள்ளிகளைக் கடந்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

 

அடிப்படையில் கொழும்பு பங்கு சந்தையின் அனைத்து பங்குகளின் மொத்த விலை சுட்டெண் இன்று 11,008.33 புள்ளிகளாகப் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும், இன்றைய வர்த்தக நாள் நிறைவில் பங்குச் சந்தையின் மொத்த புரள்வு 10.27 பில்லியன்களாக பதிவாகி உள்ளதாகக் கொழும்பு பங்குச் சந்தை குறிப்பிட்டுள்ளது.