புதிதாக உயர்தரம் படிக்கப் போகும் மாணவர்களுக்கு கல்வி அமைச்சு விடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு..!

2020ஆம் வருடம் கா.பொ.தர உயர்த்தரத்திற்கு செல்லும் மாணவர்கள், அவர்கள் விரும்பும் பாடசாலைகளுக்கு Online ஊடாக நாளை முதல் விண்ணப்பிக்க முடியுமென கல்வியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. கா.பொ.தர உயர்த்தர வகுப்புக்கு செல்ல தயாராகும் மாணவர்கள் www.info.moe.gov.lk என்ற இணைய தளத்தின் ஊடாக விண்ணப்பிக்க முடியுமெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.ஒரு விண்ணப்பதாரி 10 பாடசாலைகளுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். மேலும் ஜூன் 12ஆம் திகதிக்கு முன்னர் விண்ணப்பிக்குமாறும் கல்வியமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.