கையடக்கத் தொலைபேசியை பயன்படுத்தி இலங்கையில் நடைபெறும் பெரும் பண மோசடி..!! பொதுமக்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள அவசர எச்சரிக்கை..!!

கையடக்க தொலைபேசியை அடிப்படையாகக் கொண்ட பணப்பரிமாறலை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் மோசடி மற்றும் நபர்களை அச்சுறுத்தி கப்பம் பெறுவது தொடர்பில், பொது மக்கள் விழிப்புடனிருக்குமாறு பாதுகாப்பு அமைச்சு பொது மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.இது தொடர்பாக பாதுகாப்பு அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பின்வருமாறு;