பொடுகு பிரச்சினையா? இதனை தடுக்க என்ன செய்யலாம்?

தலையின் மேற்புற தோலில் உள்ள இறந்த போன உயிரணுக்கள் மொத்த மொத்தமாக செதில் செதிலாக உதிரும். இதைதான் நாம் பொடுகு என்கிறோம்.

பொடுகு பிரச்சனை வர பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. பொடுகு ஏன் வருகிறது. பொடுகு வராமல் தடுப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளலாம்.

பொடுகு வர காரணம் என்ன ?

  • அதிகமாக சுரக்கும் எண்ணெய் சுரப்பிகளால் பொடுகு வரும்.
  • வறண்ட scalp கொண்டு இருந்தால் பொடுகு வர வாய்ப்புண்டு.
  • malassezia என்ற பங்கசு எண்ணெயை சுரப்பியை எதிர்த்து போராடும் போதும்.
  • தொடர்ந்து shampoo போடமால் இருப்பதனாலும் பொடுகு வர வாய்ப்புண்டு.

 தடுக்க என்ன செய்யலாம்? 

  •   வியர்வை அதிகமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக குளிப்பது நல்லது.
  • பொடுகு இருக்கும் போது எண்ணெய் தடவ கூடாது.
  • பொடுகு நின்ற பிறகு anti dandruff shampoo போடுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
  •  anti dandruff shampoo பயன்படுத்தலாம்.