இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கையில் மேலும் அதிகரிப்பு..!!

இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 653 ஆக உயர்வடைந்துள்ளது.


சற்று முன்னர் மேலும் நான்கு உறுதி செய்யப்பட்ட கொரோனா தொற்றாளர்கள் இனம்காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.இதன் அடிப்டையில், இலங்கையில் உறுதி செய்யப்பட்ட கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 653 ஆக அதிகரித்துள்ளது.