இலங்கை அரசாங்க வைத்தியசாலைகளில் முதன்முறையாக…மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு நடந்த சத்திரசிகிச்சை..!! யாழில் சாதனை படைத்த மருத்துவர்கள்..!!