சற்று முன் வெளியான தரம் ஐந்து புலமைப்பரிசில் வெட்டுப் புள்ளி விபரங்கள்..!!

2020 ஆம் ஆண்டு தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைக்கான பாடசாலை ரீதியிலான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியாகியுள்ளன.இதனை பரீட்சைகள் திணைக்களம் சற்றுமுன் வெளியிட்டுள்ளது.

வெட்டுப்புள்ளிகளை www.doenets.lk மற்றும் results.exams.gov.lk ஆகிய இணையத்தளங்களின் ஊடாகப் பார்வையிட முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.