யாழ் பல்கலை முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுத் தூபியை இடித்து அழித்தது குறித்து ஒரு பௌத்த துறவியின் குரல்!!

யாழ் பல்கலையின் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு தூபியை அழித்தது தொடர்பாக ஒரு பௌத்த பிக்குவின் குரல்.இந்த நினைவுசின்னம் தடை செய்யப்பட்டால், இது முன்னர் அகற்றப்பட்டிருக்கலாம்.ஆனால், அது நடக்கவில்லை.ஆனால், இந்த நினைவுசின்னம் மக்களின் இதயங்களில் வேரூன்றிய பின்னர் அகற்றப்பட்டது என்பது ஒரு பரிதாபம்.

நம் நாட்டைக் கைப்பற்றிய வெளிநாட்டவர்களின் பெயரிடப்பட்ட பல சிலைகள் வீதிகளிலும் நகரங்களிலும் நம் நாட்டில் உள்ளன.அவர்கள் நம் நாட்டிக்கு செய்த அழிவு மகத்தானது. ஆனால், யாரும் அவர்களை எதிர்க்கவில்லை.இந்த நினைவு சின்னத்தின் அழிவு அநியாயமானது. இது எந்த இன பாகுபாடும் இல்லாமல் இதை கவனிக்க வேண்டும்.இது இனவெறியின் நெருப்பை புதுப்பிக்ககக்கூடிய ஒரு செயல். அத்தகைய தீ உடனடியாக தொடங்கலாம் ஆனால், வெளியேற நேரம் எடுக்கும்.அதை நாம் அனைவரும் அனுபவத்திலிருந்து அறிவோம். “எல்லோரும் சரியாக இல்லை. ஆனால், அவர்களின் சொந்த தவறுகளை சரிசெய்ய முடியும்” என்று எஸ்.இ ரதன தேரர் தனது முகநூல் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.