800 வருடங்களின் பின் இன்று மாலை வானில் நிகழப் போகும் பெரும் அதிசயம்..!! அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும் அரிய சந்தர்ப்பம்..தவறவிடாதீர்கள்..!!

397 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வானில் ஒரு அபூர்வ நிகழ்வு இன்று (21) மாலை நிகழும். வியாழனும், சனியும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் அரிய நிகழ்வு இன்று மாலை 6.30 தொடக்கம் 7.30 மணிக்கிடையில் நிகழும். 397 ஆண்டுகளின் பின்னர் இந்த நிகழ்வு நடந்தாலும், 800 ஆண்டுகளின் முன்னரே மனிதர்கள் இறுதியாக இந்த நிகழ்வை கண்டனர். பூமி உள்ளிட்ட 8 கிரகங்கள் இருக்கும் தூரத்துக்கு ஏற்றார்போல குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு தடவை சூரியனை சுற்றிவருகின்றன. இதில் சூரியனில் இருந்து வியாழன் 5வது வரிசையிலும், சனி கிரகம் 6வது வரிசையிலும் சுற்றி வருகின்றன. சூரியனை சுற்றி வரும் போது, ஒவ்வொரு கிரகமும் மற்ற கிரகத்துடன் சில நேரங்களில் நேர் கோட்டில் வருவது உண்டு. அவ்வாறு வரும்போது புவியில் இருந்து பார்த்தால் அவை ஒரே நட்சத்திரம் போல தெரியும். இதேபோன்ற ஒரு நிகழ்வு இன்று நிகழும்.இன்று மாலை வியாழனும், சனியும் ஒரே நேர்கோட்டில் வருகின்றன.

யேசு கிறிஸ்து பிறந்த போது வானத்தில் பிரகாசமான நட்சத்திரம் தோன்றியதாக பைபிளில் கூறப்பட்டுள்ளது. அது 2 கோள்கள் நேர்கோட்டில் தோன்றியதால் ஏற்பட்ட பிரகாசமாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. அதே போன்று இன்று மீண்டும் சனி மற்றும் வியாழன் கிரகங்கள் நேர்க்கோட்டில் சந்தித்து நட்சத்திரம் போன்ற பிரகாசமான தோற்றத்தை ஏற்படுத்த உள்ளன. நமது கண்ணுக்கு அவை ஒரே நட்சத்திரம் போல தெரிந்தாலும் இரு கிரகத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் 60 கோடி கிலோ மீட்டர் ஆகும்.சனியும், வியாழன் கிரகமும் 20 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இவ்வாறு நேர்க்கோட்டில் சந்திக்கின்றன. ஆனால் பூமியில் இருந்து வெவ்வேறு கோணத்தில் நேர்க்கோட்டுக்கு வருவதால் அதை நாம் காண்பது அரிது. கடைசியாக 2000இல் அவை ஒன்றாக தோன்றினாலும் சூரியனுக்கு அருகே தென்பட்டதால் அவற்றை பார்க்க முடியவில்லை.
இதற்கு முன்பு 1623ஆம் ஆண்டு இதேபோல இரு கிரகங்களும் நேர்க்கோட்டில் பிரகாசமாக காட்சி அளித்தன.அப்போது அவை நெருங்கி இருந்தாலும் கூட பூமியில் இருந்து வேறு கோணத்தில் இருந்ததால் சரியாக பார்க்கமுடியவில்லை. ஆனால் அதற்கு முன்னதாக 1226ஆம் ஆண்டு இரு கோள்களும் இதேபோல நேர்க்கோட்டில் வந்தன. இப்போது 800 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதேபோன்ற ஒளியை பிரகாசமாக வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வு இன்று நடக்கப்போகிறது.இன்று மாலை சூரியன் மறைந்து அரை மணி நேரத்தில் இந்த இரு கோள்களும் ஒன்றாக தெரிவதை காணலாம்.கொழும்பு பல்கலைகழகத்தின் இயற்பியல்துறை பேராசிரியர் சந்தன விக்ரமரத்ன கூறுகையில், இலங்கையில் மாலை 6.30 மணி தொடக்கம் 7.30 மணி வரை மேற்கு வானில் பிரகாசமான ஒளியுடன் அவற்றை காண முடியுமென்றார். வெற்று கண்களால் அவற்றை பார்க்கலாம்.ஒவ்வொரு 20 ஆண்டுகளிலும் இதேபோல இரு கோள்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் வந்தாலும், 2080 ஆண் ஆண்டிலேயே பூமியிலிருந்து இந்தக் காட்சியை காண முடியும்.