2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த விவசாய விஞ்ஞானிக்கான விருது பெறும் கிளிநொச்சித் தமிழன்.!! குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த விவசாய விஞ்ஞானிக்கான விருது, கிளிநொச்சி இரணைமடு விவசாய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் உதவிப் பணிப்பாளரான கலாநிதி அரசகேசரிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.


இன்று(18) மாலை இடம்பெற்ற நிகழ்விலேயே இவருக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது.
வெங்காயம், மிளகாய், நிலக்கடலை, குரக்கன், மா போன்ற பயிர்களில் புதிய இனங்களை கண்டுபிடித்தமைக்காக கலாநிதி அரசகேசரிக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.அதுமட்டுமன்றி, சிறந்த விவசாய விஞ்ஞானி விருதைப் பெற்றிருக்கும் முதல் தமிழர் இவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.