இலங்கை மக்களுக்கு ஓர் மகிழ்ச்சியான செய்தி..கொரோனா கிருமியை மேற்பரப்புகளில் அடியோ அழிக்கும் உள்ளூர் சுத்திகரிப்பு திரவம் கொழும்பில் அறிமுகம்..!!

ஆடை உட்பட எந்த மேற்பரப்பிலும் 28 நாட்கள் வரை உயிரோடிருக்கும் எந்த வைரஸ்கள் மற்றும் பக்டீரியாக்களையும் அழிக்கக்கூடிய புதிய சூழல் நட்பு சுத்திகரிப்பு திரவம் ஒன்று இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆடை, அலுவலக நாற்காலிகள் மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்து சேவையில் ஈடுபடுபவை உள்ளிட்ட வாகனங்கள் போன்றவற்றின் இருக்கைகளை தினசரி கிருமி நீக்கம் செய்வது கடினமான பணியாகும். அதே நேரத்தில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் சுத்திகரிப்பு திரவங்களின் போத்தல்கள் காரணமாக சுற்றுச்சூழலில் சேர்க்கப்படும் பிளாஸ்டிக் போத்தல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.பேராதனை பல்கலைக்கழக முதுகலை மருத்துவ நிறுவனத்தின் வைத்தியர் பிரசங்க கயநாத் மந்திலகா மற்றும் ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர பல்கலைக்கழக மருந்தியல் மூத்த விரிவுரையாளர் ரங்க திசானாயக ஆகியோர் புதிய கண்டுபிடிப்பை நேற்று அறிமுகப்படுத்தினர்.அது ஒரு மேற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டதும், அது 28 நாட்கள் வரை செயற்பாட்டில் இருக்கும் எந்த கிருமிகளையும் எதிர்த்துப் போராடும்.பாடசாலை, பேருந்துகள், பிற வாகனங்கள் மற்றும் ஆடைகளில் இந்த திரவத்தைப் பயன்படுத்தலாம் என அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்தார்.