வவுனியா இளைஞனின் வித்தியாசமான முயற்சி..காதலில் வீழ்ந்தெழுந்து பெரும் தொழிலதிபராகி அசத்தல்!! (அழகிய காணொளி)

எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் காதல் இருக்கும். அந்தக் காதலில் 10 வீதம் பெற்று இருப்பார்கள் மிகுதி 90 வீதமானவர்கள் தோல்வியைச் சந்தித்திருப்பார் அவ்வாறு தோற்றவர்களில் இவனும் ஒருவன். காதல் தோல்வியினால் வாழ்க்கையில் மீண்டெள முடியாத நிலையில் பலர் இருந்து வருகின்றனர். இக் காதல் தோல்வியிலிருந்து இளைஞர்கள் மீட்டெழுந்து வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்பதுடன், அதனை விடுத்து மது,போதை, புகைப்பிடித்தல் என்பவற்றிற்குள் நாம் செல்வோம்.ஆனால், எம்மை விட்டுச் சென்றவருக்கு எமக்கும், எவ்வித வித்தியாசமும் இல்லாமல் போய்விடும் . நாம் தேர்ந்தேடுக்கும் வழி நல்ல வழியாக அமைதல் அவசியமாகும் என்பதையே இப் பாடல் உணர்த்துகின்றது.வவுனியாவில் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் வவுனியா இளைஞன் நந்து மகேஸ் எண்ணத்தில் உருவானதே இப் பாடலாகும். அவரின் சிறிய வருமானத்தில் இப்பாடலுக்கு நிதி ஒதுக்கி இதனை அழகாக வடிவமைத்துள்ளார்.ஏனெனில், தற்போதைய இளைஞர்கள் காதல் தோல்லியினால் பல சமூக சீர்கேடான செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதினை இல்லாமல் செய்து, சமூகத்தில் முன்மாதிரியாக வரவேண்டும் என்பதேயாகும்.இப் பாடலுக்கான இசையினை டொனி சாள்ஸ் அமைத்துள்ளதுடன் தயாரிப்பு, வரிகளை நந்து மகேஸ் தந்துள்ளதுடன், திரைக்கதை விஜோ , ஒளிக்கலவை ஜெயந்தன், ஒளிப்பதிவு ஜனகன், சிந்துஜன் வெற்றிவேலின் அவர்களின் குரலுடன் இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.