பிரித்தானியின் கொலனித்தீவில் ஆளுனராகப் பதவியேற்கும் ஈழத்தமிழ் வம்சாவளிப் பெண்மணி..!!

பிரித்தானியாவின் கொலனித் தீவான அங்குவிலாவின் ஆளுனராக இலங்கை தமிழ் வம்சாவளியை சேர்ந்த திலினி டானியல் செல்வரத்னம் என்ற ஈழத்தமிழ் வம்சாவளி பெண்ணை பிரித்தானியா அரசு நியமித்துள்ளது.அங்குவிலா என்பது கரீபியன் தீவுகளில் உள்ள ஒரு பிரித்தானிய கொலனித் தீவு.

டிம் ஃபோய் தற்போது அங்கு ஆளுனராக செயற்படுகிறார். அவரை தொடர்ந்து 2021 ஜனவரி 21ஆம் திகதி திலினி பதவியேற்கிறார்.நவம்பர் 27ஆம் திகதி இவருக்கான நியமனம் வழங்கப்பட்டது.91 சதுரகிலோமீற்றர் நிலப்பரப்பபையுடைய அங்குவிலா தீவில் 18,090 மக்கள் வாழ்கிறார்கள். 1667ஆம் ஆண்டு முதல் பிரான்சுடனான ஒப்பந்தமொன்றின் பிரகாரம் அந்தத் தீவு பிரித்தானியாவின் காலனியாக உள்ளது.பிரித்தானியாவின் சுயாதீன பொதுவிசாரணை அமைச்சில் தற்போது திலினி கடமையாற்றி வருகிறார். அவர் ஒரு சட்டத்தரணியாவார். 1999 ஆம் ஆண்டு முதல் இங்கிலாந்தில் சட்டத்தரணியாக கடமையாற்றி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.