கொழும்பில் கோரத் தாண்டவமாடும் கொரோனா..இரண்டாவது அலையில் இதுவரை 8 798 கொரோனா நோயாளர்கள்.!!

ஒக்டோபர் 4 ஆம் திகதி இலங்கையில் இரண்டாவது கொரோனா அலை ஆரம்பித்த பின்னர் கொழும்பு மாவட்டத்தில் இருந்து 8,798 கொரோனா நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இரண்டாவது அலையில் கம்பஹா மாவட்டத்தில் இருந்து 5,880 தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.களுத்துறை மாவட்டத்தில் இருந்து 866 தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.கண்டி மாவட்டத்தில் இருந்து 393 பேர், குருநாகல் மாவட்டத்தில் இருந்து 298 பேர், காலி மாவட்டத்திலிருந்து 235 பேர், இரத்னபுரி மாவட்டத்தில் இருந்து 203 பேர் இரண்டாவது அலையில் தொற்றுடன் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.