ஊரடங்குச் சட்டம் தொடர்பில் சற்று முன்னர் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு..!!

ஊரடங்குச் சட்டம் தொடர்பில் இலங்கையில் இதற்கு முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட தீர்மானங்களில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் கொழும்பு, கம்பஹா, புத்தளம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஊரடங்கு சட்டம் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை (27) காலை ஐந்து மணிவரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.இது தவிர்ந்த ஏனைய மாவட்டங்களில் எதிர்வரும் 24ஆம் திகதி முதல் எதிர்வரும் 27ஆம் திகதி ஐந்து மணிவரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.மேலும், 25ஆம் மற்றும் 26ஆம் திகதிகளில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கடுமையாக ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்படும்.

tamilwin.com