16 வருடங்களின் பின்பு கிரிக்கெட் சுற்றுலாவை மேற்கொண்டு பாகிஸ்தான் செல்லும் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி..!!

இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியானது 16 ஆண்டுகளின் பின்னர் இரு இருபதுக்கு : 20 போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக பாகிஸ்தானுக்கு 2021 ஒக்டோபர் மாதம் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது.கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளவில்லை. இவ்வாறான சூழ்நிலையில் 2009 ஆம் ஆண்டு லாகூரில் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியினர் மீது துப்பாக்கி ஏந்தியவர்கள் தாக்குதல் மேற்கொண்டமையினால் பாகிஸ்தானுக்கான சர்வதேச நாடுகளின் சுற்றுப் பயணம் கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்தது.

இந் நிலையில், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்த ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வேளையில் 2021 ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் நிர்வாகம் இங்கிலாந்துக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.அந்த அழைப்பினை ஏற்றே இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியானது அடுத்த வருடம் ஒக்டோபர் மாதம் பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு இரு இருபதுக்கு : 20 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது.கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளவில்லை.இவ்வாறான சூழ்நிலையில் 2009 ஆம் ஆண்டு லாகூரில் இலங்கை கிரிக்கெட் அணியினர் மீது துப்பாக்கி ஏந்தியவர்கள் தாக்குதல் மேற்கொண்டமையினால் பாகிஸ்தானுக்கான சர்வதேச நாடுகளின் சுற்றுப் பயணம் கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்தது.இந் நிலையில், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி இந்த ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வேளையில் 2021 ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொள்ளுமாறு பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் நிர்வாகம் இங்கிலாந்துக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.அந்த அழைப்பினை ஏற்றே, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியானது அடுத்த வருடம் ஒக்டோபர் மாதம் பாகிஸ்தானுக்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு இரு இருபதுக்கு : 20 போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளது.எனினும், கடந்த மாதம் ஜிம்பாப்வே அணி அங்கு விஜயம் செய்ததோடு, பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் இருபதுக்கு : 20 தொடரில் அநேக வெளிநாட்டு வீரர்கள் கலந்து கொண்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.