அமெரிக்கத் தேர்தலிலும் இடம்பிடித்த தமிழ்.!! தமிழ் என்றாலே பெருமைதான்.!

நடைபெற்ற அமெரிக்க தேர்தலில், பல ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில், தமிழிலும் வழிகாட்டி பதாதைகள் வைக்கப்பட்டு உள்ளன. சீன மொழியான மண்டலின் மற்றும் ஹிந்தி போன்ற மொழிகளோடு தமிழிலும் வழிகாட்டி பதாதைகள் பல மாநிலங்களில் வைக்கப்பட்ட விடையம் தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் தருணங்கள் ஆகும்.