இலங்கையின் வடக்கு காட்டுப்பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அரிய வகை அறணை..!!

இலங்கைக்கே உரிய அரியவகை அரணை உயிரினம் கண்டுபிடிப்பு!
வவுனியா, ஓமந்தைக் காட்டுப் பகுதியில் இலங்கைக்கே உரித்தான அரிய வகை அறணை இனம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓமந்தைக் காட்டுப் பகுதிக்கு கடந்த வாரம் சென்ற ஒருவர் தாசியா ஹாலியானஸ் (Dasia halianus) என்ற இலங்கைக்கே உரித்தான அறணை இனம் ஒன்றை மரத்தில் அவதானித்த நிலையில், அதனை புகைப்படம் எடுத்துள்ளார்.இலங்கைக்கு மட்டுமே உரித்தான தாசியா ஹாலியானஸ் எனும் உயிரியல் பெயருள்ள இந்த தனித்துவ அறணை இனம் வன்னிக் காடுகளில் இருந்து வந்துள்ள போதும், மிக அரிய வகை உயிரினமாகவே உள்ளது. பெரும்பாலும் மரங்களில் இவ் உயிரினம் வாழ்ந்து வருகின்றது.நாட்டின் ஒரு அரியவகை உயிரினமாக இது இருப்பதானால் 1970 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளிவந்த இலங்கையின் இரண்டு ரூபாய் நாணயத்தாளில் இதன் படம் காணப்படுவதை அவதானிக்கலாம்.தற்போது இந்த அரிய வகை அறணை இனத்தின் புகைப்படம் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.