பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு ஓர் முக்கிய அறிவிப்பு!

பல்கலைக்கழகங்களின் பரீட்சைகளை விரைவில் இணையவழி மூலம் நடத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பேராசிரியர் சம்பத் அமரதுங்க இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.எனினும் இணையவழி பரீட்சைகளை நடத்துவதற்கான தினங்கள் இதுவரை நிர்ணயிக்கப்படவில்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தற்போது, பல்கலைக்கழக கற்பித்தல் நடவடிக்கைகள் இணையவழி மூலம் இடம்பெற்று வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.