அதிபர், ஆசிரியர்களின் ஒரு நாள் சம்பளத்தை வெட்டுவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு!

அதிபர், ஆசிரியர்களின் ஒருநாள் வேதனத்தை கழிப்பதற்காக வடமாகாண கல்வியமைச்சின் செயலாளரால் 10.04.2020 திகதியிடப்பட்ட கடிதத்தின் மூலம் – வடமாகாண கல்விப்பணிப்பாளருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதிபர், ஆசிரியர்களின் சம்மதமின்றி ஒருநாள் வேதனத்தை திணைக்களங்கள் அறவிடமுடியாது என்பதை இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் சுட்டிக்காட்டுகிறது.தற்போது நிலவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அதிபர், ஆசிரியர்கள் பலர் தாமாக முன்வந்து தமது நிதிப்பங்களிப்புகள் மூலமாக பல நலத்திட்டங்களை இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தினூடாகவும், சமூக அமைப்புகள் ஊடாகவும், தனித்தனியாகவும் முன்னெடுத்து வருகிறார்கள்.ஊரடங்கு தொடர்ச்சியாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அன்றாடம் உழைத்து வாழ்ந்தவர்கள் பட்டினியை எதிர்நோக்கும் ஆபத்தான சூழலில் இருந்தபோது அரசு பாராமுகமாக இருந்தது. இன்றும்கூட அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட சலுகைகளும், உதவிகளும் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சரியாக சென்றடையவில்லை என்னும் குற்றச்சாட்டு நீங்கவில்லை.இந்தச் சூழலில் அதிபர், ஆசிரியர்களின் கணிசமான நிதிப்பங்களிப்புகளைப் பெற்று – இலங்கை ஆசிரியர் சங்கமும் மனிதாபிமான உதவிகளை கணிசமான அளவில் செய்துவருகிறது.

அதுமட்டுமல்லாமல் தனிப்பட்டமுறையில் பாடசாலைகளின் அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்களும் கூட தமது பாடசாலை மாணவர்களுக்கான மனிதாபிமான உதவிகளுக்காக நிதிப்பங்களிப்பைச் செய்துவருகிறார்கள்.இதுவரை அவ்வாறு செய்யாதவர்களைக் கூட பாடசாலை மட்டங்களில் செயற்படுத்துமாறு எமது சங்க உறுப்பினர்களூடாக அறிவுறுத்தியுள்ளோம். அதற்குரிய செயற்பாடுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம் களத்தில் நேரடியாக மேற்கொண்டுவரும் மனிதாபிமான உதவிகளுக்கும் அதிபர், ஆசிரியர்கள் தாமாக முன்வந்து அனுசரணை வழங்கிவருகிறார்கள்.இந்நிலையில் – அதிபர், ஆசிரியர்களின் சம்மதமின்றி – அவர்களின் ஒருநாள் சம்பளத்தை – வடமாகாண கல்வித்திணைக்களம் அறவிடமுடியாது என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஜோசப்ஸ்ராலின் தெரிவித்துள்ளார்.