திகட்ட..திகட்ட…கோதுமை அல்வா செய்வது எப்படி?

பளபள, வழவழ, கொளகொள என தித்திக்கும் அல்வா என்றாலே, சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை விரும்பிச் சாப்பிடுவார்கள். இதன்படி, தற்போது கோதுமை அல்வா செய்யும் முறை எப்படி என பார்க்கலாம்.

வெறும் 10 நிமிடத்தில் மிருதுவான பரோட்டா செய்வது எப்படி !