பாடசாலை விடுமுறைகள் தொடர்பில் வெளியான மிக முக்கிய அறிவிப்பு..!

க.பொ.த சாதாரணதர மாணவர்களுக்கு கற்றல் விடுமுறை வழங்கப்படும் என கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.இதனையடுத்து அடுத்த வருடம் ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் 17 ஆம் திகதி வரை இந்த விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைகள் ஜனவரி 18 ஆம் திகதி தொடக்கம் ஜனவரி 27 ஆம் திகதி வரை நடைபெறும்.க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைக் காலப்பகுதியில் அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விசேட விடுமுறை வழங்கப்படும்.தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை ஒக்டோபர் 11 ஆம் திகதி திகதியும், க.பொ. த உயர் தரப் பரீட்சைகள் ஒக்டோபர் 12 ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 06 வரையும் நடைபெறவுள்ளன.அதேபோல் க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைகள் ஜனவரி 18 ஆம் திகதி முதல்; ஜனவரி 27 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ளதாக கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.ஒக்டோபர் 10 ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 8 ஆம் திகதி வரை பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படும்.மூன்றாம் தவணை நவம்பர் மாதம் 9 ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 23 ஆம் திகதி வரையாவதுடன், வருட இறுதி விடுமுறை டிசம்பர் 24 முதல் 2021 ஜனவரி 4 ஆம் திகதி வரையாகும்.இதேவேளை, க.பொ.த சாதாரண தரத்தின் பின்னர் பெப்ரவரி 1 முதல் மீண்டும் அனைத்துப் பாடசாலைகளும் ஆரம்பமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.