யாழ் மக்களுக்கு ஓர் மகிழ்ச்சியான செய்தி…மதுவரித் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள தகவல்..!!

யாழ்ப்பாணத்தில் இவ்வருடம் பியர் பாவனை குறைவடைந்துள்ளதாக யாழ்ப்பாண மதுவரி திணைக்கள தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.யாழ்ப்பாண மதுவரித் திணைக்களத்தின் ஆளுகைக்குட்பட்ட யாழ்ப்பாணம் நல்லூர்,வேலணை ஆகிய பகுதிகளில் இந்த வீழ்ச்சி நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.கடந்த 2019 ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது, இவ்வருடம் கடந்த ஆறு மாதம் வரையிலான புள்ளிவிபரங்களின்படி பியர் நுகர்வு 27% மாக குறைவடைந்துள்ளதாக திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.கடந்த 2019ம் ஆண்டு 21 இலட்சத்துக்கு மேற்பட்ட லீட்டர் பியர் விற்பனை செய்யப்பட்டது.எனினும், இவ்வருடம் கடந்த ஆறு மாத புள்ளிவிவரங்களின்படி 7 இலட்சத்து 42 ஆயிரம் லீட்டர்பியர் நுகர்வு மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் கூறப்டுகிறது.அத்தோடு வைன் நுகர்வு கடந்த வருடத்துடன் ஒப்பிடும் போது 21%த்தால் குறைவடைந்துள்ளதோடு அதேபோல் வெளிநாட்டு சாராய நுகர்வும் 1.74 வீதத்தினால் குறைவடைந்துள்ளது. உள்ளூர் சாராய பாவனை 2.6 வீதமாக அதிகரித்துள்ளது.மேலும், யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் வேலணை ஆகிய பகுதிகளில் யாழ்ப்பாண மதுவரித் திணைக்களத்தின் ஆளுகையின் கீழ் 13 சில்லறை மதுபான விற்பனை நிலையங்களும், 5 ஹோட்டல் விற்பனை நிலையங்களும், 6 ரெஸ்டூரண்ட் விற்பனை நிலையங்களும் காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.எனினும், கடந்த வருடத்தோடு ஒப்பிடும் போது இவ்வருடத்தில் கடந்த ஆறு மாதம் வரையிலான புள்ளிவிபரங்களின்படி பியர் பாவனை குறைவடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.