இதோ மற்றுமொரு தேர்தல் முடிவு…யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் யாழ் தேர்தல் தொகுதியின் முடிவுகள்..!!