கிளிநொச்சி: இரண்டு வாக்கெண்ணும் நிலைய முடிவுகளிலும் கூட்டமைப்பு முன்னிலையில்..!!

நடைபெற்று முடிந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளின் படி கிளிநொச்சியின் இரண்டு வாக்கெண்ணும் நிலையங்களின் முடிவுகள் தெரியவந்துள்ளன.வாக்கெண்ணும் நிலைய இலக்கம் 82 இன் முடிவுகளின்படி,

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு 2592,சந்திரகுமார் (கேடயம்) – 1001,ஈபிடிபி – 289,தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி – 268 வாக்கெண்ணும் நிலைய இலக்கம் 75,
தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு 1859,சந்திரகுமார் (கேடயம்) 897,தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி – 206,ஈபிடிபி 105.