பாடசாலைகளை மீளவும் ஆரம்பிப்பது குறித்து கல்வி அமைச்சு இன்று வெளியிட்ட உத்தியோகபூர்வமான அறிவிப்பு..!

தற்போது பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள விடுமுறை நீடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை தரம் 11, 12 மற்றும் 13 ஆகிய வகுப்புக்களுக்கான கல்வி நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ஏனைய அனைத்து வகுப்புக்களும் எதிர்வரும் ஒகஸ்ட் 10ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளன. இதேவேளை, ஒக்டோபர் 9 முதல் நவம்பர் 16 வரை இரண்டாம் தவணை விடுமுறை வழங்கப்படவுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.