கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள விசேட அறிவித்தல்!

சுகாதார பாதுகாப்பு காரணமாக இலங்கை பரீட்சை திணைக்களத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் ஒருநாள் மற்றும் பொதுவான சேவைக்கான கருமபீடம் மீள அறிவிக்கும் வரையில் ஆகஸ்ட் 5ஆம் திகதி வரை பாடசாலைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதாகக் கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.அத்துடன், சான்றிதழ்களைப் பெற விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் இணைய வழி (online) ஊடாக அல்லது மின்னஞ்சலின் ஊடாக விண்ணப்பித்து 48 மணி நேரத்திற்குள் சான்றிதழ்களை அவர்களின் வீட்டில் இருந்தவாறே பெற்றுக்கொள்வதற்கான வசதிகள் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், 13ஆம் ஆண்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட கல்வித் திட்டத்தின் கீழ், உயர்தர தொழில்நுட்ப பாடத் திட்டத்திற்கான 12ஆம் தர மாணவர்களைச் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக் கொள்ளும் காலம் எதிர்வரும் ஜூலை 20ஆம் திகதி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.இது தொடர்பில், www.moe.gov.lk என்ற இணையதளத்தினைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் தொடர்புடைய விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தொழில் நுட்பம் பாடங்கள் கற்பிக்கப்படும் பாடசாலை பட்டியலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.

அத்துடன் மேலதிக தகவலுக்காக 0112 787136 என்ற இலக்கத்தில் கல்வி அமைச்சியின் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளலாம்.மேலும் பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கங்கள் ஊடாக மாகாண ஒருங்கிணைப்பாளர்களைத் தொடர்பு கொள்வதன் மூலமும் அந்தந்த மாகாணங்களில் தொழில்நுட்பட பாடங்கள் கற்பிக்கப்படும் பாடசாலைகள் பற்றிய தகவல்களைப் பெற்றுக் கொள்ளமுடியும்.தென் மாகாணம் – சாமில் கனேகொட (உதவி கல்வி இயக்குநர்) – 091 2233164/070 3017401, வட மாகாணம் – தேவதாஸ் (உதவி கல்வி இயக்குநர்) – 077 2342140

ஊவா மாகாணம் – எம்.ஜி.கே திசாநாயக்க (உதவி கல்வி இயக்குநர்) – 055 2229827/0777 614333, மத்திய மாகாணம் – ஏ. அபேவிக்ரம (கல்வி துணை இயக்குநர்) 081 2224041/071 9783574.வட மத்திய மாகாணம் – ஈ.எம்.பி.எஸ் ஏக்கநாயக்க (கல்வி துணை இயக்குநர்) 025 2225222 / 0718077583, சப்ராகமுவ மாகாணம் – சி.ஆர் மாதரராச்சி (கல்வி துணை இயக்குநர்) 045 2222403/071 8027590.மேல் மாகாணம் – பிரபாத் விதானகே (கல்வி துணை இயக்குநர்) 011 2883470/0718617295, கிழக்கு மாகாணம் – எஸ். ஷாஹித் (உதவி கல்வி இயக்குநர்) 026 2222110/076 4936661.வட மேல் மாகாணம் – யு.ஜி.உயங்கோடா (கல்வி துணை இயக்குநர்) 037 2221362/0718197307

க.பொ.த சாதாரண பரீட்சைக்குத் தோற்றவுள்ள சகல மாணவர்களும் விண்ணப்பிப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதோடு, அத்துடன், தொழில்நுட்ப பாடத்திட்டத்தின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 26 தொழில்நுட்ப பாடங்களில் மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பிய தொழில்நுட்ப பாடங்களையும் இதன் ஊடாக பெற்றுக்கொள்ளச் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு தழுவிய அனைத்து கல்வி திணைக்களத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில், 311 பாடசாலைகளில் தற்போது உயர்தரத் தொழில்நுட்ப பாடத்திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளன , மேலும் 112 பாடசாலைகளில் தொழில்நுட்ப பாடத்திட்டத்தை இந்த ஆண்டு முதல் சகல கல்வி பிரிவுகளிலும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் ஆரம்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.அத்துடன் குறித்த தொழில்நுட்ப பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் சகல உயர்தர மாணவர்களுக்குத் தினசரி வருகையின் அடிப்படையில் நாளொன்றுக்கு 500 ரூபா கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படும் என கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.