நல்லைக்கந்தனின் வருடாந்த மஹோற்ஷவப் பெருவிழாவிற்கான காளாஞ்சி கையளிக்கும் நிகழ்வு..!

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க நல்லைக் கந்தன் மஹோற்ஷவம்.. நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் காளாஞ்சி கையளிக்கும் நிகழ்வு – 16.07.2020 ( புகைப்படத் தொகுப்பு)