கொவிட் -19…மூடப்பட்டிருந்த பாடசாலைகள் இரண்டாம் கட்டமாக ஆரம்பம்..( படங்கள் இணைப்பு)

கொவிட் -19 வைரஸ் பரவலையடுத்து மூடப்பட்டிருந்த பாடசாலைகள், இரண்டாம் கட்டமாக நேற்று ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், கொழும்பு பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரியின் மாணவர்கள் பாடாசலைக்குள் நுழைய முன்னர் அவர்களுக்கான உடல் வெப்பத்தை கணிப்பதையும், மாணவர்கள் முறையாக சுகாதார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு செல்வதையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது.

-ஜே. சுஜீவகுமார்