க.பொ.த உயர்தரத்துடன் அரசாங்க வேலை வாய்ப்பு….! முகாமைத்துவ உதவியாளர்…

*#உயர் தர தகைமையுடன் அரச பதவி வெற்றிடம்.*

🌐 *இலங்கை கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவ பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவனத்தில் முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு வெற்றிடம்*

🌐 *(தகைமை – க.பொ.த உயர் தரத்தில் சித்தி + 6 மாத கணணிக் கற்கை + 2 வருட வேலை அனுபவம்)*

🌐 *(விண்ணப்ப படிவம் பதிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)*

🌐 *விபரமாக -* https://goo.gl/rPNfny

🌐 *விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி – 05.03.2019*

விண்ணப்ப படிவத்தைப் பெற இங்கே அழுத்துங்கள்…

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்