முல்லைத்தீவு மக்களை கடுமையாக தாக்கும் சிறுநீரக நோய்…! இதுவரையில் 773பேர் பாதிப்பு…!

கடந்த ஆண்டு முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் வெலிஓயா பிரதேசத்தில் 411பேரும் மல்லாவிப் பிரதேசத்தில் 362பேரும் சிறுநீரக நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட பிராந்திய சுகாதாரச் சேவைகள் பணிமனையின் தகவல்கள் மூலம் அறியமுடிகின்றது.முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மாந்தை கிழக்கு, வெலிஓயா ஆகிய பகுதிகளில் சிறுநீரக நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் காணப்படுகின்றது.இது தொடர்பில் தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் ஊடாக பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் இப்பகுதிகளில் சிறுநீரக நோய்த்தாக்கத்திற்கு உள்ளாகுவோரின் எண்ணிக்கை வருடாந்தம் அதிகரித்துச் செல்கின்றது.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு வெலிஓயா பிரதேசத்தில் 251பேரும் மல்லாவிப் பிரதேசத்தில் 143பேரும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர்.2016ஆம் ஆண்டில் வெலிஓயா பிரதேசத்தில் 353பேரும் மல்லாவிப் பிரதேசத்தில் 197பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

2017ஆம் ஆண்டில் வெலிஓயாவில் 425பேரும் மல்லாவிப் பிரதேசத்தில் 224பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 2018ஆம் ஆண்டு வெலிஓயா பிரதேசத்தில் 411பேரும் மல்லாவிப் பிரதேசத்தில் 362பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.இவ்வாறு கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இந்த நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துச் செல்கின்றது.

இந்நிலையில், மேற்படி இரண்டு பிரதேசங்களிலும் சிறுநீரக வைத்தியசாலைகளை அமைப்பதற்கான திட்ட முன்மொழிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வெலிஓயாப் பிரதேசத்திலும், மல்லாவிப் பிரதேசத்திலும் இரண்டு சிறுநீரக வைத்தியசாலைகள் அமைக்கப்பட்டன.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்