பொதுமக்களை பெரும் பீதியில் உறைய வைத்த பாரிய மலைப்பாம்பு புத்தளத்தில் மடக்கிப் பிடிப்பு…!!

புத்தளம் – மெல்லன்குலம் பகுதியில் சில தினங்களாக உலாவி கொண்டிருந்த பாரிய மலைபாம்பை வனவிலங்கு அதிகாரிகள் பிடித்துள்ளனர்.பிரதேவாசிகள் வழங்கிய தகவலையடுத்து இந்த மலைபாம்பு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.சுமார் 10 அடி நீளமான இந்த மலைபாம்புக்கு 10 வயது அளவில் இருக்கலாம் என வனவிலங்கு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிடிக்கப்பட்ட மலைபாம்மை தப்போவ வனப்பகுதியில் வனவிலங்கு அதிகாரிகள் விடுவித்துள்ளனர்.

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்