அரச சேவையில் சமய பாட ஆசிரியர்களை இணைப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்…

அரச சேவையில் சமய பாட ஆசிரியர்களை இணைப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள்   கோரப்பட்டு விண்ணப்ப முடிவுத் திகதியும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான முடிவுத் திகதி – 28.02.2019 

விண்ணப்ப படிவத்தை பார்வையிட இந்த இணைப்பில் அழுத்துங்கள்….

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்