அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களத்தில் உள்ள பதவி வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரல் ….

அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களத்தில் வேலைவாய்ப்பு! இன்றே விண்ணப்பிக்கவும்!

அடிப்படை தகமை – G.C.E . (O\L)

அடிப்படை சம்பளம் – 24, 030/=

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி – 2018-07-13

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்