இலங்கை சதோச நிறுவனத்தில் உள்ள பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்….

அடிப்படைத் தகமை :- சாதாரண தரத்தில் 6 பாடங்களில் சித்தி

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி :- 06.06.2018

இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்!

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்