மத்திய மாகாண அரச தொழில்நுட்ப சேவையில் பதவி வெற்றிடங்கள்…..

மத்திய மாகாண அரச தொழில்நுட்ப சேவையில் உள்ள பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரல்….

மத்திய மாகாண அரச தொழில்நுட்ப சேவையில் இணைய விரும்புகின்றீர்களா…..?
கை நிறைய சம்பளத்துடன் அரச வேலை வாய்ப்பு…

சம்பளம் – 57 550 ரூபா!!

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :-01.06.2018

 

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்