கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சில் வேலைவாய்ப்பு!

கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சில் கை நிறைய சம்பளத்துடன் அரச வேலை வாய்ப்பு

தகைமை உடையவர்கள் இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்

பதவி – துணை செயற்திட்ட அதிகாரி

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :-15.05.2018

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்

கருத்துக்கள்